Plateau til møllebygning, set fra NØ
.
Overdækket møllerande, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5135209
Sted- og lokalitetsnummer
060405-380
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Bobbeå ca. 200 m SV for Ny Bobbebro. Mølledæmning ved Bobbeå. NV-SØ gående jorddæmning, stensat i såvel opstrøms- som nedstrøms side. Længde ca. 30 m, bredde v. basis 4-5 m, højde op til 2,5 m. Af dæmningens oprindelige to gennemløb er kun det vestlige vandførende. Det østligste, som er delvis overdækket er møllerende. Øst for dette gennemløb ses et rektangulært stenfundament, antagelig af møllebygningen.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links