Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NØ
.
OS set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513411
Sted- og lokalitetsnummer
060107-62
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Baunehøj", 2 x 11 m. Afgravet fra alle sider med efter- groede skrænter. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn middelstor Høj af Jord og Stene, men tildels forstyrret, idet man i lang Tid har pløjet Jord ud fra dens Kanter, i hvilken Jord der flere Gange er fundet smaa Potter, rimeligvis fra Brandpletter. - Dette skal være den Høj "paa Stælen", hvor ifølge en gammel Beretning (af Jansen i hans haandskrevne Beskrivelse over Bornholms Runestene) "Brogaards-Runestenen" i Klemensker oprindelig skal have staaet, - hvilken Beretning dog næppe staar til troende, da andre Sagn melde, at Stenen skal have staaet i Klemensker nær ved dens sidste Findested.
1877
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Bavnehøj", 2 x 11 m. Afgravet fra alle Sider med eftergroede Skrænter. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager. 2 x 11 m NØ/SV x 8 m SØ/NV. Oprindelig større. Højen meget ujævn antagelig p.g.a. gammel kreatur nedslid. Siderne stærkt affladiget mod N, V og Ø. En hel del marksten omkring højfoden, især ved S og N-del. Højen er stenopbygget, 0,4-0,5 m store sten. Større sten nær top i NØ. Bevokset med gammel tjørn på toppen. Ved højfod og på S-siden hyldebuske, hyben og brombær. Ved højens NØ-fod henligger underliggeren af en stor skurrekværnsten.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiHøjrest, eftergroet, tildels stenopbygget.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links