Oversigt - Set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
513410
Sted- og lokalitetsnummer
060107-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/12 1917. Forpagter Peter Andersen. Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. Høj, 2,5 x 15 m. Overfladisk mærket af ældre gravninger. Træ- bevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer ses tre Høje tæt ved Siden af hinanden, men alle meget forstyrrede [sb.50,50A-B], den nordvestligste [sb.50] er størst, omtr. 40 Alen i Diameter, bestaa blot af Ler og er nu udgravet i mange Kuler... Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 15 m. Overfladisk mærket af ældre Gravninger. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i ager. 2 x 25 NØ/SV x 13 m NV/SØ. Oprindelig større. Højen rektangulær, pløjet i en firkant omkring højen 16 m NØ/SV, 14 m NV/SØ. En del af SØ-siden synes fjernet i gammel tid. Højen har en noget ujævn overflade, spor af gammel nedgravning midt i højen og af gravninger eller nedslid langs alle sider. Rester af gammel lastvogn henligger på højen. Gammel hjulspor henligger ved højfoden. Affald bør fjernes ved lejlighed. Lidt marksten omkring højfoden. Stor gammel eg midt på højen omgivet af kirsebær, bøg, ask, hassel og tjørn. Brombærkrat omkring S-fod. Ejer ikke truffet hjemme. Ny aftale om rydning vil blive forsøgt, aftalt til efteråret 1985, FON. 2/12-1987: Bes. med kikkert. Ser OK ud. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links