Oversigt - Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
51349
Sted- og lokalitetsnummer
060107-48
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/12 1889. Gdr. H.P. Birchs enke, Ane Kathrine, f.Sonne. Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. Høj, "Offerhøj", 4 x 20 m bred i Ø-V og 25 m bred i N-S. Afskå- ret mod N og Ø. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høj, over 50 Alen i Diameter og mindst 8 Alen Høj over Jordfladen. Tidligere var den bevoxet med Skov, denne er nu ryddet, men ellers er Højen uforstyrret, dog er lidt Jord bleven bortpløjet fra Siderne. Brandpletter spores ikke, og Højen synes blot at bestaa af Ler. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1883
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af brandgrav med fibula og kniv (per.3) under stendynge ved at tage ler fra højen. Graven fandtes 14' indenfor randen.
1883
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Offerhøj", 4 x 20 m. bred i Ø-V, 25 m bred i N-S. Afskaaret mod N og Ø. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i ager. 4,5 x 22 m NS x 21 m ØV. Oprindelig omkring 25 i dia. Stor gammel indgravning fra NØ berører yderste 1/4 af højen. SSV/NNØ afgravning af V-siden. Højen også let affladet til øvrige sider måske p.g.a. gammel kreaturslid. Flere spor af rodvæltere i højoverfladen. Lidt S for midten i V-siden ses 2 store granitsten, 0,8-1 m store. De udgør måske del af kammer. Kun få marksten omkring højfoden. Ved SV-fod henligger gammel aljepumpe. pæn frizone omkring højen 2-3 m. I S pløjedes der dog langs og helt optil højfoden. Det dyrkningsfri område omfatter et rektangulært areal, 30 m NNØ/SSV og 24 m NV/SØ. Højen er tæt bevokset med bøg, birk og eg langs siderne nedenfor højfoden. Bevoksning af kirsebær og I Ø og SV siden tjørnekrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links