Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513412
Sted- og lokalitetsnummer
060107-64
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lav høj, ca. 0,5 x 10 m. Rest af fodkreds ses mod S. Mod Ø findes en 2,25 m høj bautasten, væltet. Græsklædt i løkke.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stærkt forstyrret Høj, kredssat med store, liggende Stene, som endnu findes paa deres Plads, den er udgravet fra Toppen og har Stene indeni, om fundne Oldsager vides intet. - I Nærheden findes mindst 3 mindre Høje eller Røser. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Høj, ca 0,5 x 10 m. rest af Fodkreds ses mod S. Mod Ø findes en 2,25 m h. Bautasten, væltet. Græsklædt i Løkke.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i skov, 0,75 x 12 m. Kors NØ/SV og NV/SØ gennemgravet gennem højen. Lav sænkning midt i højen, 3,5 m i dia. 0,4 m dyb. 9 randsten synlige ved Ø-siden, ca. 1 m store. 3 større sten synlige i højoverfladen på højens S-del. Måske spor af stenkammer. Den omtalte bautasten i 1943 fredningen kan være identisk med randsten i højens Ø-side. Meste af højens centrale del græsklædt ved højfod. Tæt kratbevoksning af tjørn og brombær. Ved Ø og V fod asketræer, opvækst af ask ved S-fod. Spredt krat ved N-del. Tæt krat på højens S-del. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links