oversigt, røser i skovbund, set fra nord
.
nordligst liggende røse, set fra SSV
.
røse, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362325
Sted- og lokalitetsnummer
040107-36
Anlæg
Markrøse, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rydningsbunker, over et større område. Bunkerne er mest runde, men en enkelt meget stor er aflang. Skønnes fredningsværdig efter den plads hvor de forekommer.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRydningsbunker, over et større Omraade. Bunkerne er mest runde, men en enkelt meget stor er aflang. Skønnes fredningsværdig efter den Plads, hvor de forekommer.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmråde med 6 rydningsrøser: 1. Rydningsrøse. 0,5 x 6 m uregelmæssigt lagt af op til 0,5 m store stene. I den V side ses 2 paralelle rækker af sten, ca. 8 m lange (resten af stendige?) 2. Rydningsrøse, 0,4 x 7 m. Uregelmæssig blanding af små og store sten, 0,1-1 m. Muligvis på kanten af gammel dyrknings- terasse. Stik Ø ud fra røsen går en lille stenfyldt rygning (agerskel) 3. Rydningsrøse. 0,2-0,4 m høj og 3-6 m stor. I midten en kegletopformet sten, 0,5 x 1 m. Øvrige stene er 0,1-0,5 m store. Røsen ligger på terassekant. 4. Rydningsrøse, 0,5 x 6 m, næsten vinkelformet og lidt kuplet. Stenene 0,1-0,4 m store. 5. Rydningsrøse, 0,5 x 8 m. Ligger Ø for nr. 2 på samme rygning. Mange store sten, 0,2 x 0,5 m 6.Rydningsrøse, 0,2 x 4 m. Stenene 0,1-0,4 m. Flad. Ligger på rygningen mellem nr. 2 og 5 Ca. 40-50 m NNØ for de 6 røser ses en større terassekant af sten. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links