Bag kommunens ugeavis Furesø Avis ligger en konsolidering af to titler, Farum Avis og Værløse Nyt, begge fra 1991, som fra 1992 blev samlet i Furesøens Mediecenter. Undertitlen er nu »din lokalavis i Farum & Værløse«, så de gamle kommuners og befolkningsgruppers identiteter er søgt tilgodeset.

Furesø Avis udkommer tirsdag-onsdag i et oplag på 19.918 (2016‑17). Udgiveren er Politikens Lokalaviser.

Den første avis i området udkom i 1914 som Farum og Omegns Avis. I Værløse var Hareskov Avis og Værløse Avis de første aviser i 1925.

Kommunen ligger i Frederiksborg Amts Avis’ dækningsområde, og udgiveren, Sjællandske Medier, har også daglige lokale nyheder på sn.dk/furesoe.

DR P4 København og TV 2 Lorry dækker kommunen fra hovedredaktionerne hhv. i København og på Frederiksberg.

Kajs Avis

I mere end 70 år var Hareskov-Værløse Avis det medie, der fortalte mest om liv og levned i den oprindelige Værløse Kommune. Avisen udkom første gang d. 9. april 1944 som vægavis i et udhængsskab på hovedgaden. Den 7. september 1945 udkom den første gang som ugeavis i A4-format.

Stifteren og udgiveren Kaj Øgaard Sørensen (1922‑2017) var oprindelig landpostbud, men fra ca. 1950 var avisen hans faste levebrød som journalist, fotograf og annoncechef. I perioden 1949‑68 fungerede han også som sætter og trykker med egen sættemaskine og trykpresse i kælderen på Gammel Hareskovvej, hvor han boede.

Hareskov-Værløse Avis udkom hver torsdag i 46 uger om året, så nyt fra kommunalbestyrelsens møde om onsdagen kunne nå at komme med. Hvert fjerde år i november udkom en enkelt udgave dog onsdag, så Kajs Avis kunne være først med resultatet af kommunevalget.

Trykningen af avisen stoppede d. 11. januar 2007, da den nye Furesø Kommune ikke ville annoncere. Derpå udkom ugeavisen kun som netavis, hvor det uofficielle navn, Kajs Avis, kom med i avisens hoved.

I 2002 fik Kaj Øgaard Sørensen Værløse Kommunes Kulturpris. I 2004 åbnede Museet for Kajs Avis som en del af Værløse Museum med økonomisk støtte fra kommunen og andre ildsjæle i Værløseegnens Historiske Forening.

Efter at Kaj Øgaard Sørensen i 2011 kom på plejehjem, udkom netavisen med længere mellemrum.

I 2015 kunne avisen fejre 70-året for den første udgave.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Furesø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Medier