Oversigt - fra Ø
.
Bag- og sydside - fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
263052
Sted- og lokalitetsnummer
010404-58
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1779 e.Kr. - 1793 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2630:52 Milesten. Stenen er 53 x 53 cm og 185 cm høj. Del af obeliskformet milesten med kongekrone og Chr. VII's initialer i relief, udført i norsk marmor. Et nyere jernrør er sat gennem den nederste del af stenen.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiAfventer dataMilesten. Obeliskformet med kongekrone og Chr. VII's initialer i relief, udført i norsk marmor. Alle sider undtagen forside er riffelhuggede vandret. Yngre gennembrud med jernrør 20 cm over bund.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links