Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431129
Sted- og lokalitetsnummer
230302-266
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Sten af granit, 80 cm høj, 90 cm bred og 60 cm dyb. Beskrivelse anlæg: Foran stenen er en brolægning, der måler 1,3 x 1,2 m. Indskrift: Sort skrift, almindelig. Her faldt Overlæge H.J. Boesen ved 17. Rgmt. d. 18.4. 1864. Beliggenhed: Stenen ligger i rabat på Åbenråvej, ud for den vestligste del af Åbenråcentret. *** Historik *** Stenen er rejst den 3. september af "Kommitten til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige". Overlæge Henrik Jacobi Boesen var født i Fåborg 1805. Som militærlæge deltog han i Treårskrigen og var med ved Bov, Dybbøl, Fredericia og andre træfninger. 1864 var Boesen konstitueret overlæge ved 17. Regiment. Den 17. april kom han ud i Dybbølstillingen. Under kampene 18. april forbandt han med stor iver de sårede midt i kugleregnen. Først da regimentet fik ordre til at gå tilbage til Sønderborg, ramtes han af en kugle i underlivet. Han førtes til Sønderborg, men døde undervejs. Den 24. april blev han begravet på Augustenborg Kirkegård (se 4212:76, Raben nr. 351).

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesten over falden dansk soldat, 1864.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links