Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431132
Sted- og lokalitetsnummer
230302-269
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tysk mindesmærke fra 1864. Sten, opmuret af granitsten og sammenholdt af beton, kronet af et jernkors. Stenen står på en rund sokkel med 3 trappetrin. Anlægget er 1,7 m højt og har en diameter på 4 m. På stenen er indlagt en skiferplade, sort med rund top. Pladen måler 86 x 52 cm. Beskrivelse anlæg: Omgivet af hæk. Anlægget er i stort behov af restaurering. En representant for det tyske mindretal har henvendt sig til lokal malermester vedr. reparation. Er repareret 1997 (udfuget) Indskrift: Hvid skrift, almindelig. Dem Andenken des Generals von Raven 1864. Beliggenhed: På hjørnet af Østerløkke og Dybbeløstenvej. *** Historik *** Efter Raben står mindesmærket ved Brunshoved (Åbenråvejen) og korset skulle være af granit. Her faldt Kommandøren for 10. prøjsiske Infanteri Brigade, Generalmajor Eduard von Raven, den 18. april 1864. Han var født 1807 i Neuhaus ved Padershorn. 1863 udnævntes han til Generalmajor. Da brigaden lå i fægtning med de fra højre fløj tilbagevigende afdelinger af 16. og 17. Regiment ved Åbenråvejen, udsattes den for stærk artilleriild fra batterierne. Her blev generalen truffet. En granatstump knuste hans ene ben. Han blev indlagt på Johanniter lazarettet i Nybøl skole, hvor han døde den 27. april. En mindetavle er indmuret i Nybøl skoles mur.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links