Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311129
Sted- og lokalitetsnummer
230302-158
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864. Kantstillet sten af granit, med facade mod Åbenråvej, d.v.s. mod SV. 60 cm høj, 70 cm bred og 60-30 cm dyb (dybest ved basis). Indskrift: Sort skrift (meget falmet), versaler. HER FALDT SEKLT. H.W. MOGENSEN DEN 18.4. 1864 REJST AF ELEVSKOLENS MINDE. Beliggenhed: Stenen står i lille højning ved fortovskanten N for indkørslen til Åbenråvej nr. 42. *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 4. september 1925. "Elevskolens Minde" har bekostet stenen. Henrik Wilhelm Mogensen, født 1836 i København, blev 1857 sekondløjtnant ved 17. Bataillon. 1860 forsattes han til 3. Regiment. Med dette regiment rykkede han ud i 1864. Han var første gang i ilden ved Mysunde, hvor han fremhævedes med udmærkelse i 3. Regiments rapport. Den 18. april stod hans Bataillon ved Åbenråvejen. Den blev beordret frem for at standse fjendens fremrykning. Her faldt Mogensen truffet af tre kugler. Hårdt såret blev han af fjenden ført til Flensborg lazaret, hvor han døde den 9. maj. Liget blev begravet den 18. maj på Søetatens Kirkegård i København.

Undersøgelseshistorie

2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links