Stenen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431183
Sted- og lokalitetsnummer
230302-312
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tysk mindesten fra 1864. Beskrivelse anlæg: Stor granitsten med indlagt sort støbejernsplade, i lille anlæg med cirkelsegment af muret stenkant foran (nord for). Stenen er sat ludende. Facadens højde er 130 cm, største bredde 130 cm, dyb ca.30 cm. Pladen er 52 cm bred og 36 cm høj. Indskrift: Hvid skrift (dog falmet væk 1997), versaler. HIER FIEL AM 18. APRIL 1864 FRITZ VON BEEREN MAJOR IM REGIMENT AUGUSTA. Beliggenhed: Stenen er sat i en skrænt, således at stenkanten foran danner en mur, ved en nu græsgroet sti. *** Historik *** Officerskorpset 4. Garde Grenader-Regiment (Königins Augusta) satte dette minde den 18. april 1865. Major v. Beeren førte 6. Stormkolonne. Efter at Skanse VI var taget gik han med en afdeling frem mod Skanse VII. Der faldt han og døde kort efter. v. Beeren var født 1817 i Iserlohn i Westfalen. Han stod i prøjsisk tjeneste og trådte ved Treårskrigens udbrud over til den slesvig-holstenske hær, i hvilken han kæmpede ved Gudsø, Isted og Mysunde. Efter krigen trådte han atter ind i den prøjsiske hær. 1864 var han chef for 4. Garde Gren.-Regiments 1. Bataillon. Hans grav er i München.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links