stenen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431185
Sted- og lokalitetsnummer
230302-314
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864. Beskrivelse anlæg: Skråt liggende lys granitsten. Facadens højde 80 cm, bredde 70 cm, dyb ca.25 cm. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER FALDT SEKLT. C.E. MALLING VED 2. REGT. DEN 18.4. 1864. Beliggenhed: Stenen ligger i en skrænt øst for asfalteret gangsti til Kongeskansen, under trækroner. *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 9. Marts 1938. Carl Emil Malling, født 1842 i København, gik handelsvejen. 1861 gennemgik han reserveofficersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant i Infanteriets Krigsreserve. 1864 rykkede han i felten med 2. Regiment. Den 18. april stod han i løbegraven mellem Skanse IV og V. Da delingen, efter at Skanse V var stormet, måtte trække sig tilbage mod terrænet mellem Dybbøl Mølle og Skanse VII, kom den i stærk fjendtlig ild. Kort efter blev Malling ramt af en kugle i panden. Liget førtes til København og blev begravet på Garnisons Kirkegård den 27. april.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links