Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421185
Sted- og lokalitetsnummer
230305-215
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1848, rædersten. Lille sten af granit i anlæg, 2 x 2 m, med kant af chaussésten, helt nyt. Stenen, der står i den bagerste ende, er 50 cm høj, 75 cm bred og 30 cm dyb. Foran stenen er et halvcirkelformet blomsterbed, 70 x 55 cm, afgrænset af chaussésten. Bag stenen små buske af "ölandstok". Anlægget i øvrigt er gruset. Beskrivelse anlæg: Pænt holdt. Indskrift: Sort skrift, versaler. Meget falmet. HER FALDT PRLT J.H.F.IAHN VED 3. RES.BATL. DEN 5.4.1849. Beliggenhed: I lille græsplæne ud for Philipborgsvej 13, Ullerup. (Raben: Ved Sottrup vejen, sydøst for Ullerup). *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 6. april 1938. Prlt. Jens Harald Fiebiger Jahn var født i Kiel 1818. Faderen var kaptajn i det Lauenborgske Jægerregiment. Den 6. april 1849 stod 3. Reservebataillon under major Lorentzen som hovedpost ved Philipsborg. En fremskudt deling under Jahns kommando søgte at opholde fjenden ved Ullerup bys sydøstlige udkant og veg kun skridtvis tilbage. Under denne kamp faldt prlt. Jahn, hvor vejen til Philipsborg bøjer af fra Sottrupvejen. Han faldt for en øjeblikkelig dræbende kugle, just da han stod på spring til at blive udnævnt til kaptajn. Den 10. april blev han jordet på Sønderborg Kirkegård (se 4311:222, Raben nr. 256).

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links