Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
273019
Sted- og lokalitetsnummer
010409-69
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til ejer, men ikke tinglyst: Mindesten, ”Bryllupsstenen”. Til minde om Friderich Rostgaard giftermål med Conradine Reventfeld. Stenen måler 100 x 50 cm i grundfladen og er 90 cm høj. På siden som vender mod Ø findes følgende inskription: Øverst, med ophøjede tegn, i en rektangulært forsænkning, 48 x 15 cm stort, årstallet: 1703 Herunder: FRIDERICH ROSTGAARD CONRADINE REVENFELD. Bogstaverne ”C” og ”O” i CONRADINE, er beskadiget. Opstillet på græsplænen for Ø-gavlen af den S-lige længe på Krogerup Avlsgård.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiMindesmærke fra 1703

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links