Oversigt - Set fra NØ
.
Bagside - Set fra SV
.
Side - Set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2627101
Sted- og lokalitetsnummer
010111-112
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1909 e.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst, men meddelt ejeren NST, Nordsjælland Mindesten. Natursten, 105 x 60 cm ved grunden og 120 cm høj. På siden som vender mod NØ er indhugget følgende: FORSTRAADFR. CA. BANGSKOVRIDER FORTISVILDE-FREDERIKSVÆRK SKOVDISTRIKT 1876-1900 Mindestenen står på toppen af gravhøj 2627:106.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesten over skovrider Ca. Bang. Står ved siden af "Bangshøj".
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiMindestenen: Mindesten. Natursten, 105 x 60 cm ved grunden og 120 cm høj. Er placeret på et betonfundament, ca. 180 x 125 cm. På siden som vender mod NØ er indhugget følgende: FORSTRAAD FR. C.A. BANG SKOVRIDER FOR TISVILDE-FREDERIKSVÆRK SKOVDISTRIKT 1876-1900 Mindestenen står på toppen af en gravhøj 2627:106. Historie: Andreas Frederik (Fritz) Christian Bang blev født i 1821 på Stendalgaard, ved Viborg, og døde i 1902 i Odense, hvor han også blev begravet. Bang var søn af en skovrider og blev selv forstkandidat i 1842, hvorefter han virkede i forskellige stillinger indenfor skovvæsenet og ledede udførelsen af kulturforsøg på Viborg hede. Stor betydning fik Bang efter Hedeselskabets oprettelse, idet han blev en af Dalgas' bedste støtter i plantningssagen. Bang blev forstraad i 1867. Fra 1876 til 1900 var Bang skovrider på Tisvilde-Frederiksværk distrikt og sandflugtskommissær for Frederiksborg Amt. Under hans bestyrelse udvidedes distriktet ved købet af det 450 ha store hedeareal Asserbo Overdrev, hvis tilplantning han ledede i årene 1885- 96, og som blev til de nuværende Liseleje og Asserbo plantager. Bang så klart at disse nye skove sammen med Tisvilde Hegn ville blive af den allerstørste betydning som fritidsområder, og han protesterede derfor imod udstykning til villagrunde af arealer i skoven langs med stranden. Han forudså at hele Nordsjællands kyst ville blive bebygget, og at statens skov- og klitområder mellem Liseleje og Tisvildeleje skulle bevares for offentligheden. Som medstifter og rådgiver for Frederiksborg amts plantningsselskab, oprettet i 1892, virkede og vejledte Bang også de private plantninger i området. På hundredeårsdagen for hans fødsel den 28. juli 1921 blev der på Bangshøj oven for Enebærdalen i Tisvilde Hegn afsløret et mindesmærke for ham.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links