Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .
Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1833: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Gravhøjen indgik i en gruppe af høje kaldet "Nordkjærhøje", som lå i et lavt kær. Ved at grave i højens midte fandt Niels Skads og Jørgen Olsen en grav, formentlig resterne af en jordfæstegrav uden stensætning. I graven lå et fragmenteret bronzesværd og en vreden guldarmring . Lidt senere fandt Christian Laursen en anden grav i højens sydøstlige del. Gravens form og størrelse kunne ikke erkendes, men den indeholdt sandsynligvis et ubrændt lig. I graven fandtes et fragmenteret bronzesværd . Ifølge oplysningerne er det dog usikkert, i hvilken af gravene guldarmringen blev fundet.

1845: Fund foræret til Nationalmuseet

Genstandene blev overgivet til Det kongelige Kunstkammer.

1913: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Aa. Brusendorff i 1913 Ribe Sankt Katharina sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.4) således: "Iflg. Medd. har her ligget to Höje [sb.4-5]. Stederne er kun synlige som svage Forhöjninger i det lave Kjær. – Fra Höj [sb.] Nr. 4 stammer iflg. Medd. Bronzealders-Gravfundene 2922-23 & 8554, et Bronzesværd og en Guldarmring samt Fragmenter af to mindre Bronzesværd, fundne 1833 i den nordligste af "Nordkjærhöje"."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links

Eksterne links
  • Guder & Grave
  • Fund & Fortidsminder