Fra Ommelshoved strækker Trillerne sig ud i det lave vand og afslutter Marstalhalvøen mod nordøst. Ommelshoved er især kendt for de mange skafttungespidser, der er fundet her. Skafttungespidser er tilhugget flint, der har været brugt som pile- eller spydspidser. De kraftige flintspidser stammer fra Brommekulturen og er formentlig tabt af de stenalderjægere, som fulgte rensdyrflokke gennem Det Sydfynske Øhav, der dengang var tørt land.
.

Fra nordspidsen af Marstalhalvøen strækker moræneøen Ommelshoved sig mod nordvest, kun forbundet med halvøen af et smalt marint forland. Mod øst fortsætter Ommelshoved i Trillerne, som er et kompleks af oddedannelser, der i dag nærmest har karakter af et fed.

Størstedelen af selve Ommelshoved er opdyrket landbrugsland, og kun på sydkysten findes større strandengsarealer. Derimod består Trillerne næsten udelukkende af strandengsarealer, som hist og her brydes af lavvandede vandhuller og sandstrand.

På strandengene består plantelivet af alm. salturt, baltisk strandsennep, strandasters, strandmalurt, tangurt, tætblomstret hindebæger, lægekokleare og strandmælde, mens man på stranden kan finde strandkål, strandbede, strandmandstro, strandarve og sandkryb. Langs de sandede kyster jager den store klitgraveedderkop smådyr, mens dagsommerfugle som alm. blåfugl, rødplettet blåfugl, lille ildfugl og græsrandøje flyver over strandengen på flaksende farvestrålende vinger. I området er der desuden iagttaget knap 100 forskellige fuglearter, og i vinterhalvåret kan især bramgæs og knortegæs raste på strandengene i ret store flokke.

Ommelshoved og Trillerne indgår i habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Sydfynske Øhav. Derudover er det omkringliggende havområde udlagt som vildtreservat.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Ærø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster