Geologisk tidslinje for Rødovre Kommune.

.

I Rødovre Kommune ligger toppen af de prækvartære lag, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, i 5‑10 m’s dybde. De består af kalksten fra Danien og har et beskedent indhold af flint. Oven på de prækvartære lag findes lag, som blev aflejret af is og smeltevand mod slutningen af sidste istid. Istidsaflejringerne består af moræneler og meget tynde lag af smeltevandssand. Sandlagene bliver mere omfangsrige mod syd, hvor de når tykkelser på op til 5 m. På Damhusengen og langs bredden af Damhus Sø findes ferskvandsaflejringer, som er afsat i tiden efter sidste istid.

Kommunen indvinder grundvand fra lagene af danienkalk.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskabet i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi