På trods af sin tætte bebyggelse har Rødovre Kommune hele 70 ha skov, svarende til knap 6 % af kommunens areal. Skovene ligger overvejende i tilknytning til Vestvolden i vest. Dertil kommer spredte smålunde og krat i bl.a. Kagsmose og Viemoseparken samt i Espelunden og Schweizerdalsparken.

Vestvolden udgør skovarealet ca. 53 ha og består af ung, blandet løvskov. Med undtagelse af Kagsmose har resten af kommunens skovareal et kraftigt præg af park, hvilket også påvirker træsammensætningen. Især Espelunden præges af mange eksotiske træarter, som stammer fra den tid, da parken fungerede som planteskole.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskabet i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove