Den fredede Kagsmose ligger øst for Motorring 3 på grænsen til Herlev og Københavns Kommuner.
.

Det åbne land i Rødovre Kommune består hovedsagelig af græsarealer til boldbaner og idrætsanlæg foruden åbne områder på Vestvolden og i byparkerne. Der er hverken enge, heder eller overdrev, og ud over søer og vandløb udgør moserne den eneste egentlige naturtype i kommunens åbne land. Mosearealerne dækker tilsammen blot 1 ha og findes i Kagsmose i nordøst samt ved Schweizerdalssøen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskabet i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land