Schweizerdalssøen er Rødovre Kommunes eneste tilbageblevne naturlige sø og ligger midt i Schweizerdalsparken. Den lavvandede og ret næringsbelastede sø har et areal på ca. 0,8 ha og en størstedybde på 1,2 m. Der er ingen undervandsvegetation, men langs søbredden vokser gul iris, tagrør, lysesiv og alm. star.

Fiskebestanden domineres af rudskalle og karusse, som om foråret får selskab af ynglende skrubtudser, butsnudede og spidssnudede frøer. Blandt fuglene er der især mange gråænder, om end søen også huser både knopsvane, troldand, blishøne, grønbenet rørhøne, hættemåge og fiskehejre.

Schweizerdalssøen blev delvis oprenset i 2004, men hvis vandkvaliteten for alvor skal forbedres, er det nødvendigt at begrænse andefodringen og ændre søens fiskesammensætning.

To gråænder tager et hvil på bredden af Schweizerdalssøen. Der foregår en udbredt fodring af ænderne, men de store mængder brød er problematiske, da de både tiltrækker rotter og øger søens næringsbelastning. Vandet er derfor ofte meget uklart. Det forstærkes af de mange karusser og rudskaller, idet de æder størstedelen af det dyreplankton, der ellers burde holde planteplanktonet, som gør vandet uklart, nede.

.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande