Ikast-Brande Kommune omfatter 16 sogne, der udgør mere end halvdelen af Ikast-Brande Provsti under Viborg Stift. 82,3 % af indbyggerne i kommunen er medlemmer af folkekirken, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 74,7 % (2018).

Hedens opdyrkning fra anden halvdel af 1800-tallet og det efterfølgende stærkt voksende befolkningsgrundlag fik afgørende betydning for det kirkelige liv og kirkebyggeriet i kommunen. De eksisterende kirker blev i denne periode udvidet, og mange nye kirker blev opført i de nyopståede stationsbyer, hvor der var langt til de gamle kirker. I 1877 blev de to første af disse såkaldte hedekirker opført, nabokirkerne Blåhøj Kirke og Filskov Kirke. Kirkebyggeriet blev lokalt finansieret ved indsamlinger og efter et kommissionsarbejde i årene 1882‑83 også med væsentlige tilskud på Finansloven, trods provisorier og forfatningskamp. Oprindelig var der fire sognekirker i kommunen, men alene i årene 1892‑97 blev der indviet seks nye. Derefter fulgte tre kirker i begyndelsen af 1900-tallet og yderligere tre i årene efter 2. Verdenskrig.

I 1890’erne voksede Indre Missions indflydelse betydeligt i hele landet. På hedeegnen blev vejen tidligt banet af hedebonden Anders Stubkjær. Han var blevet vakt i sin soldatertid og deltog i flere slag under 1. Slesvigske Krig 1848‑50. Under krigen flyttede han til en hedegård nord for Silkeborg. Det vakte glæde hos Stubkjær, da den indremissionske Adam Bülow i 1859 blev præst i Bording og trak indremissionske kirkegængere fra hele egnen til gudstjenesterne i Bording. Stubkjær var en vellidt taler på hedeegnen og blev kolportør for Indre Mission i 1864. Han blev leder af de midtjyske vakte og sørgede for kontakt til Indre Missions bestyrelsesformand, Vilhelm Beck. Stubkjær var selv medlem af Indre Missions bestyrelse i perioden 1869‑1902.

Med indførelsen af menighedsråd (1903/12) blev Indre Missions lokale indflydelse på kirkelivet formaliseret, og dannelsen af fri- eller valgmenigheder var i mange år ikke nødvendigt for bevægelsen. Man har dog ofte, bl.a. i Bording, benyttet sig af muligheden af at tilkalde andre prædikanter end sognets egen præst. I 1970’erne gik Indre Mission og folkekirken sammen om at oprette Ikast Kirkecenter. Hestlund Efterskole, der åbnede i 1981 i Bording, er udsprunget af og tilknyttet KFUM og KFUK samt Indre Mission.

I Ikast findes Midtjyllands Frikirke (apostolsk kirke). I Brande ligger en baptistkirke med kirkebygning fra 1974 og frikirken Troens Ord, der blev oprettet i 1992 som et resultat af en splittelse i pinsemenigheden Betania Kirkecenter i byen Blåhøj tæt på Brande.

I Isenvad har Den Rumænsk Ortodokse Menighed i Herning, som blev anerkendt som trossamfund i 2012, indrettet en kirke i det tidligere missionshus.

I Ikast ligger Ikast Fatih Moske, som blev anerkendt som trossamfund i 2006 og er en del af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet), det største muslimske trossamfund i Danmark.

Sree Abirami Amman Temple ligger i Brande.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund