.
På Gardehusarkasernen er der ca. 800 værnepligtige soldater og et kamppausekompagni. På kasernen tilbyder KFUMs Soldaterhjem et måltid mad, og soldaterne kan slappe af med forskellige aktiviteter. Om aftenen præsenteres det kristne budskab under aftensangen.
.

Religion og trossamfund i Slagelse Kommune, 77,9 % af Slagelse Kommunes indbyggere er medlemmer af den evangelisk-lutherske folkekirke, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 73,8 % (2021). Kommunens kirkelige organisation består af Slagelse Provsti, der ligger i Roskilde Stift. Provstiet blev med Kommunalreformen i 1970 sammenlagt af Slagelse Herreds Provsti og de fleste sogne fra det gamle Vester Flakkebjerg Herred. Slagelse Provsti omfatter 41 sogne, der er fordelt på 21 pastorater og med 25 menighedsråd, hvoraf de fleste er fælles for hele pastoratet. Dette har betydet, at en del mindre sogne ikke har beholdt et selvstændigt menighedsråd.

I 1800-tallet rodfæstedes grundtvigianismen i flere af Slagelse Provstis landsogne. For eksempel holdt den grundtvigiansk påvirkede Rasmus Sørensen gudelige forsamlinger i Venslev Sogn i perioden 1826‑44, hvor han var ansat som lærer og samtidig gik ind i den politiske bondebevægelse. Senere kom frimenighederne Høve og Havrebjerg til (oprettet hhv. 1879 og 1904). De blev i 1962 valgmenigheder med tilknytning til folkekirken. I 1908 blev Antvorskov Højskole etableret, fra 1973 kendt som Skælskør Folkehøjskole. Højskolen lukkede i 2005. Særlig kendt er Liselund Højskole (nu seniorhøjskole) i Antvorskov (Sankt Peders Sogn, Slagelse), der blev etableret i 1908. Der er flere grundtvig-koldske friskoler i kommunen, bl.a. Landsgrav Friskole (oprettet 1869) og Trelleborg Friskole (oprettet 2002).

Indre Mission holdt især til i Slagelse, og fra 1885 var der sommermøder i Sankt Mikkels Sogn. Et missionshus blev rejst i 1894, selv om der kun var få interesserede. Lederen af Indre Mission, Vilhelm Beck, holdt da også indvielsestalen over emnet: »Hvor er menigheden?« Siden kom der i Sankt Mikkels Sogn endnu et missionshus i år 1900 og et soldaterhjem i 1913, hvor også KFUM havde sit hjem. I Sankt Povls Sogn åbnedes Korsør Sømandshjem i 1880, og der blev bygget missionshus i 1889, som lukkede i 2007 og blev solgt i 2013. I Sankt Mikkels Sogn i Slagelse ligger Kirkens Korshær med korshærspræst.

Den katolske kirke oprettede en menighed i Slagelse i 1907 og indviede Vor Frue Kirke i 1931. Menigheden har godt 500 medlemmer, og den har fælles præst med menighederne i Holbæk og Kalundborg. Apostolsk Kirke i Danmark har Kristent Center i Slagelse.

I Slagelse ligger fire moskéer: den arabiske Nour El-hak Forening, grundlagt i 1992, den somaliske Towfiiq Somalisk Ungdoms- og Kulturforening fra 2013, den shiamuslimske, iranske moské Al Risalah Forening Slagelse samt Slagelse Camii/Slagelse Tyrkiske Kulturforening, etableret i 1977. Sidstnævnte er en del af Diyanet, Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, som er det største muslimske trossamfund i Danmark (anerkendt 2006).

Derudover ligger Alevi Kultur Center i Slagelse, som er en del af Alevi Forbundet, Danmark, der blev anerkendt som trossamfund i 2008.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Slagelse Kommune

Mere om religion i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund