Den lille altertavle i Lille Heddinge Kirke er et renæssancearbejde fra ca. 1625, som i 1717 blev overført hertil fra Vemmetofte Kapel, formentlig som afløser for en senmiddelalderlig tavle, hvis hovedmotiv var Gud Fader, som holder den døde Kristus frem for sig. Oprindelig havde renæssancetavlen formentlig forgyldte skriftsteder på egemalet bund i storfeltet, men i 1863 blev det erstattet af F.L. Storchs meget tidstypiske maleri Kristus på Oliebjerget. I 2009 blev det atter udskiftet, da Per Kirkebys maleri Jeg er opstandelsen og livet indsattes. Tavlen i Lille Heddinge er således et fint eksempel på, at kirkerummet er levende og hele tiden i dialog med sine brugere og det omkringliggende samfund.
.
Gudstjeneste i Stevns Valgmenighedskirke. Menigheden blev stiftet i 1884 som Stevns Frimenighed og holdt i første omgang gudstjenester i private hjem eller i Sydstevns Forsamlingshus, der var opført i 1881. Frimenigheden fik egen kirke i 1887. Til kirken er også egen kirkegård, præstebolig og menighedshus. I 1960 blev Stevns Frimenighed til Stevns Valgmenighed.
.

I Stevns Kommune ligger den folkekirkelige medlemsprocent på 80 % og således over landsgennemsnittet på 73,8 % (2021). Kommunen omfatter 17 sogne fra Tryggevælde Provsti, der hører til Roskilde Stift. Sognene indgår i syv flersognspastorater og et etsognspastorat, Store Heddinge. Tryggevælde Provsti, som består af kommunerne Stevns og Faxe, har 25 præster og 28 menighedsråd, dvs. mange små sogne med eget menighedsråd.

Omkring midten af 1800-tallet var der tidlige vækkelser i Lille Heddinge i den sydlige del af kommunen. Senere opstod en grundtvigiansk frimenighed i Lyderslev Sogn med kirkeindvielse i 1887. I 1960 overgik frimenigheden til valgmenighed. To friskoler på egnen, Hellested Friskole og Stevns Friskole, er inspireret af den grundtvig-koldske skoletradition.

Indre Mission var til stede i Store Heddinge med missionshus opført i 1898 og besøg af flere indremissionærer. Formanden for Københavns Indre Mission, stiftsprovst R. Volf, fik i 1899 embedet i Store Heddinge, og en indre missionsk kreds fik for alvor vind i sejlene i byen. I mellemkrigstiden hørte en af præsterne i Store Heddinge altid til Indre Mission.

Det sociale kirkelige arbejde foregår i KFUM’s regi. KFUM’s Sociale Arbejde åbnede i 2012 Café Stevnen som varmestue for udsatte borgere i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund