Allerede fra museets start i 1891 har Ribe Kunstmuseum, tidligere Ribe Stiftsmuseum, haft til huse i industrimanden Balthazar Giørtz’ pragtfulde villa ved Ribe Å. Bygningen fra 1864 blev tegnet af L.A. Winstrup i nederlandsk renæssancestil med en park, der er anlagt efter engelsk forbillede i romantisk stil. I 2010 udformede Per Kirkeby en lang murstensskulptur, der fungerer som mur og dermed afgrænser og indrammer parken.
.

Ribe Stiftsmuseum (fra 1952: Ribe Kunstmuseum) blev oprettet i 1891 som et af de første kunstmuseer i provinsen. I næsten 100 år blev museet ledet af en bestyrelse bestående af lægfolk, der med råd fra kunstfaglige rådgivere løbende indkøbte værker til samlingen. Siden 1988 har fagligt uddannede haft ansvaret for museet. Museumsbygningens tilstand har i årenes løb givet store udfordringer. I 2010 kunne man genåbne museet og i de smukke rammer vise samlingen og særudstillinger under sikre og klimastyrede forhold.

Samlingen rummer hovedværker fra den danske guldalder af bl.a. Jens Juel, C.W. Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye, J.Th. Lundbye og Constantin Hansen. Kristian Zahrtmann er repræsenteret med flere værker, heriblandt motiver fra Ribe. Med Michael Anchers monumentale maleri En Barnedaab fra 1883‑88 og Anna Anchers En mor med sit barn i en sollys stue fra 1903‑07 er Skagensmalerne fint repræsenteret. Hertil kommer værker af P.S. Krøyer og Viggo Johansen. Vilhelm Hammershøis Tre unge kvinder fra 1895 er et andet monumentalt værk, og med L.A. Rings Stygt vejr fra 1908 har samlingen et af det moderne gennembruds mest markante udsagn. Værker af Olaf Rude, William Scharff og Edvard Weie afslutter museets indsamlingsperiode, som strækker sig fra 1750 til 1950.

Videre læsning

Læs mere om billedkunst i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Billedkunst