OS, set fra N
.
FM sten, set fra Ø
.
OS, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
543516
Sted- og lokalitetsnummer
060204-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5435-15-16, 17. Tingl.: 26/9 1889, gdr. H.P. Dam. Afmærkn.: MS 1897, lærer J.A. Jørgensen. 2 høje, "Dammehøjene", de er begge bevoksede med tjørnekrat og enkelte træer, men er ellers ubeskadigede. På den ene gangstier og bænke. MS på den sydligste af højene. (5435-16).

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en høitliggende aflang Bakke nordlig fra Dammegaard har der ligget 4 Gravhøie tæt samlede [sb.nr. 11A-D]. De to ere sløifede [sb.nr. 11C-D] - de andre to [sb.nr. 11A-B] har Eieren lovet at lade være i Fred. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDe to "Dammehøje" [sb.nr. 11A-B]. F.M. 1889. Den sydligste [sb. nr. 11A] MS.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen sydligste af de to "Dammehøje". En vistnok både velformet og velbevaret høj, som imidlertid i helt usædvanlig grad er overgroet med et uigennemtrængeligt tornekrat samt bevokset med store, gamle tjørne og andre træer, hvoraf flere er væltede. Denne høj ligger sammen med 5435-15 på et højdepunkt synligt fra en meget stor omkreds og omgivet til alle sider af en nyanlagt golfbane. Højenes landskabelige virkning vil, dersom de bliver ryddet for krat, være usædvanlig stor. De bør derfor prioriteres højt som plejeobjekter. Højen ligger på skrånende terræn, over hvilket dens højde svinger fra 3,5 til 5,5 m. Ø for højen har pløjning forårsaget en terrænsænkning på mindst 1 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links