Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211611
Sted- og lokalitetsnummer
141011-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj 1997 (i 1945 på matr.nr. 22f Marie Magdalene by og sogn)******************************************* høj 2 x 16m. Højen er i væsentlig grad opbygget af håndsten. I Toppen en nedgravning 5 x 2 m stor, 0.5 m dyb, hvis bund udgøres af sten.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Fjeldskov, Marie Magdalene S, Sønder Hald H. Højen er bygt af sammendyngede Brosteen med et tyndt Lag Fyld over. Nu er den begroet med store Bøge. Den har et Topbrud 10' i Gjennemsnit og 2½' dybt. Bevoksning: 1988: Løvtræer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 16 m. i Diameter, 2 m. h. næsten hele det Indre udkastet, og Centralgraven sikkert ødelagt. Træbevokset.1945: Næsten helt ødelagt, Centralgraven sikkert ødelagt. [[Frigivet 1945]] Bevoksning: 1988: Løvtræer
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Høj, væsentlig opbygget af håndsten. I toppen et ca. 5 x 2 x 0,5 m. stort, gammelt hul, hvis bund udgøres helt af sten. Der er således mindst 1 m. fra bunden af krateret og ned til højbunden, hvor centralgraven med stor sandsynlighed kan være bevaret. I det hele taget forekommer fredningstekstens beskrivelse: "... hele det indre udkastet ..." lovlig drastisk - faktisk tilbagestår langt den største del af højvolumenet uforstyrret, med eller uden centralgrav. Græsklædt. Tinglyses. ** Seværdighedsforklaring ** Dog smukt beliggende i gammel, højstammet bøgeskov. Bevoksning: 1988: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Hullet i toppen strækker sig lidt ned af siden mod SØ (gammel skade). Højen er bevokset med 3 gamle bøge.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links