Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201757
Sted- og lokalitetsnummer
140103-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst 1987 med følgende tekst: ************************************* Høj, "Paveholt" eller "Pavehul". 1 x 7 x 13 m. De nordlige og sydlige tredie- dele bortgravet, mens den centrale del står tilbage med synlige dele af en stenkærne i den nordlige brink. I skov.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 1. Paveholt. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Højen er meget rigt tilpakket med store Stene inde i Fylden. Ved a [på plan] findes en større Steen og dels ovenpaa dels i dens Nordfod sees en Deel fint Kulstøv og et tyndt spredt Lag af smaa Trækulsstumper. I dens Brud sees intet Regelmæssigt. Da den er besaaet rundt om og dens nordlige Trediedel er bortført, saa er det rimeligt at antage, at dens tilbageværende Rest snart forsvinder. [[Af de her beskrevne Mindesmærker ere [sb.] No 1.2.3.4 [A-B].5.6 og 7 paa Mtr No af Fjellerup By. Mindesmærkerne [sb.] 8.9.10.11.12 og 13 paa Matr No af Hegedal By, men i daglig Tale hed hele Strækningen syd for Bakkerne Fjellerup Mark.]] [[1946: Helt omrodet og ødelagt. Nu 9 m br., 1 m h. I de talrige Brud mange Haandsten.]] [[Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Paveholt" el. "Pavehul", Høj, 9 m i Diameter, 1 m høj, helt omrodet og ødelagt, den nordlige Tredjedel sløjfet, i de talrige Gravninger ses Højkærnen at bestaa af Haandsten, i Granplantage.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2017:57, Status: C.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Nordlige og sydlige 1/3 bortgravet ellers som beskrevet. 20.10.86, M.B. og JGB: Høj nu 1x13x7 m. Nordlige og sydlige trediedele bortgravet i ældre tid, således at en nogenlunde central del (Ø/V-orienteret) står tilbage med synlige dele af en stenkerne i den nordlige brink. Fredes. Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Paveholt" eller "Pavehul" 1 x 7 x 13 m. De nordlige og sydlige trediedele bortgravet,mens den centrale del står tilbage med synlige dele af en stenkærne i den nordlige brink. I skov.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKopi af frednings- og tinglysningsdokumenter modtaget på N01 d. 1/7 1987. Jvf. SNS F. 53-3084. Fredning af høj "Paveholt"/"Pavehul". Sb. 14.01.03-01.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med enkelte løvtræer - intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links