Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201710
Sted- og lokalitetsnummer
140107-15
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl. 5/9 1887, købt. Runddysse, 9 m i diameter, randsten: 5 stående, 9 væltede; kammer af 5 bære- sten, 1 dæksten (ikke særlig stor) og 2 par gangsten i SØ, kammeret er 6- kantet; græsgroet i ager. Restaureret 1892.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Dysse findes lidt nordligere end [sb.]No 2 og ligger ligesom denne nær ved Heldingen ned mod Knebbelbækken. Dyssen er ikke videre fremtrædende, hvilket tildeels har sin Grund deri, at Overliggeren er gleden ned mod Øst. De 3 større Bærestene have en Højde (have en Højde) over over Kammerets nuværende Bund af 41-45", hvorimod de to mindre Bærestene mod Øst ere 21 Tom lavere, men inde i selve Kammeret findes 2 Stene, som have udfyldt de manglende 21", og da Maalet passer i alle Maader, saa kan det ikke fejle, at her er det sjældne Tilfælde, hvor Bærestenene ere (øgede) af to Lag. Dette er saa meget mere mærkeligt, som Egnen omkring er rig paa store Stene. Da Kammerets Bund er fyldt med Steen og Jord, er det ikke nemt at bestemme Bærestenenes virkelige Højde. Krandsstenene ere ikke alle tilstede og de med v. [på tegning] betegnede ere væltede ud. [[F.M. 1887. M.S.]] [[Restaureret 1892]] [[1946: Uforandret. Randsten: 5 staaende, 9 væltede.]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDe 2 Ø bæresten mangler - overligger derfor nedpløjet. Marksten (gl. mosgroede) i kammer. Mål: 2x9x9 m. Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot lille dysse med nedstyrtet dæksten. Græsklædt samt bevokset med to buske i kammeret. FM-sten ved gangen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links