Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20179
Sted- og lokalitetsnummer
140103-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1946 e.Kr. - 1980 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst i 1987 med følgende tekst ************************************** Højruin, "Høgebjerg", ca. 2 x 20 m, hesteskoformet med åbning mod V. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede centrale del ses en 2 x 4 m stor syld af løst lagte hovedstore sten (fra lysthus?). I den sydlige nedgravningskant ses en stenmur, ca. 1 m høj og 8 m lang, fra haveanlæg. Sylden og murener ikke omfattet af fredningen. I skov.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Generalstabens Kort findes den nævnt Høgebjerg, men vil man agte paa Folks Tale her, saa hører man tydelig et j i anden Stavelse. Det er jo ogsaa rimeligt, at dens høje Beliggenhed er udtrykt i dens Navn. Højen findes for Størstedelen i Fjellerup Sogn. Den er smuk lynggroet, og fra dens flade Top har man en prægtig Udsigt. Fra Foden mod Nordnordøst til dens Top findes en ældre Gravning (a [på tegning]), og i denne sees enkelte udkastede Steen. Ellers er Højen, saavidt man kan see, ikke rig paa Steen, men det er Egnen heller ikke. Øverst i den ældre Gravning ved b [på tegning] findes et lille Hul, som er gravet for nogle Aar siden [før 1880]. Partiet, der er betegnet med c [på tegning], er ganske bortkjørt. Ved d [på tegning] er der et større Hul med nogle opsankede Markstene i. Der vides ikke om noget Fund eller Sagn. [[Nr. 86. (Nu Fjellerup Sb. 36.)]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøgebjerg, Høj, ca. 2 x 16 m, hele det Indre bortgravet.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2017:9, Status: C.
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøgebjerg (tidl. Glæsborg Sb. 86). Høj, 16 m br., 2 m h., hele det Indre bortgravet. Frigivet 1946.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor** Seværdighedsforklaring ** C-høj. Det indre af højen gravet væk - en halvmåneformet bræmme mod Ø-S. Står tilbage 4 m bred. I krateret lavet stensætning mod S. I bund rektangulær stendynge - sylsten fra hus? 21.10.86 M.B & JGB. Højrest, 20x20 m, 2 m høj, hesteskoformet m. åbning mod vest. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede, centrale del ses en ca 4x2 m stor syld af løst lagte ca hovedstore sten, formentlig fra et lysthus. I højrestkanten S for sylden er i nyere tid sat en stenopmuring ca 1 m høj og 8 m lang, som har udgjort S-siden af en "grotte" i et formodet romantisk haveanlæg. Diskuteres på sagsbehandlermøde vedr. tinglysning. Korrekt afsat både på mb og 4 cm-kort. (konstateret v. nybesigtigelse i 1987). Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjruin, "Høgebjerg", ca. 2 x 20 m, hesteskoformet med åbning mod V. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede centrale del ses en 2 x 4 m stor syld af løst lagte hovedstore sten (fra lysthus?). I den sydlige nedgravningskant ses en stenmur, ca. 1 m høj og 8 m lang, fra haveanlæg. Sylden og muren er ikke omfattet af fredningen. I skov.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Syld og mur ses fortsat. Bevokset med blandede træer - overvejende løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links