Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
20178
Sted- og lokalitetsnummer
140103-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/9 1887, købt. Dobbelt jættestue, orienteret NNØ-SSV, med en gang fra det NØ-lige kammer ud mod ØSØ. Iflg. gl. beskrivelse består SV-kammeret af 6 bæresten, samt en nedfalden dæksten, NØ-kammeret af 7 bæresten og 6 gangsten, desuden er der 2 fælles bæresten. Nu fremtræder den som en dynge sprængte sten, helt overgroet med græs, under hvilket vist de fleste af de nævnte sten er beva- rede. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 3. Rest af en Dysse. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Her findes en Mængde Rester af ituslagne og sprængte Steen spredte paa alle Maader og Kanter. Desuden er det hele omgravet for at komme til Stenene og Krandsstenene ere borte. Mod Sydvest, Syd og Sydøst er Fylden heelt borte saa det bliver umuligt at bestemme med Sikkerhed hvor Gangbygninger til det Sydlige Kammer findes. Ved a.a.a.a. [på tegning] har der staaet Bærestene, som ere borttagne for kort Tid siden. Ved b.b.b. [på tegning] er Jordfylden reent borte og det kan ikke siges om der har staaet Bærestene, men det er dog troligt. De 3 Bæresteen betegnede med v. [på tegning] ere væltede og tildels ødelagte, dog er det rimeligt, at de to staa paa den oprindelige Plads. Det nordlige Kammer er 5 Alen og 3 Alen indvendig Maal og har nu ligesom det sydlige en Højde af 57". Det sydlige Kammer har været 3 Al bred fra Øst til Vest og 4 1/2 Al fra Syd til Nord. I det nordlige Kammer findes endnu 10 Stk. af en smaakornet Steen og man kan med temmelig Sikkerhed paastaa, at den har været en Overligger der og formodentlig den nordligste. Af en rødkornet Steen findes ligeledes en Rest ( paa Tegningen c ) af en stor Steen, som vist har været Overligger der. Stenen d [på tegning] er ikke saa høj som Bærestenene. Forstyrrelsen af dette en Gang smukke Mindesmærke har varet i over 30 Aar med større eller mindre Afbrydelser og er nu næsten fuldstændig tilendebragt. I den Rest af Fylden, som nu er tilbage findes en Masse af større og mindre Stene. [[Af de her beskrevne Mindesmærker ere [sb.] No 1.2.3.4 [A-B].5.6 og 7 paa Mtr No af Fjellerup By. Mindesmærkerne [sb.] 8.9.10.11.12 og 13 paa Matr No af Hegedal By, men i daglig Tale hed hele Strækningen syd for Bakkerne Fjellerup Mark.]] [[F.M. 1887. M.S.]] [[1946: Nu fremtræder den som en Dynge sprængte Sten, under hvilke vist det meste er bevaret af det, som skal være der. Helt overgroet med græs.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen pløjet kvadratisk med stejle kanter - sydkanten synes afgravet/afpløjet sidste år? Ellers som beskrevet. JGB 6.11.86: Der ses ikke længere tegn på nærpløjning. De ovennævnte "stejle kanter" ses ikke mere. Indskærpede gårdejeren at han ikke måtte pløje for tæt på højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Tæt bevokset med hyben og lidt brombær.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links