Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181256
Sted- og lokalitetsnummer
140604-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/11 1891. Afmærkn.: MS skævt på top. Græsklædt høj i ager. 2,80 x 16 m. Højen ret stærkt beskadiget af trappeformet indskæring midt i højsiden hele højen rundt. Beskadigelsen er frisk og utilgroet og navnlig kraftig i vest. Omkring øst-halvdelen ses i bruddet en del hånd- til hovedstore sten. Også på toppen ses en del sten, som dog muligt kan være mark- sten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne smukke Høj, der er ubrudt og lyngklædt, burde fredes. Dens smaa Fodsteen ere udbrudte næsten hele Foden rundt. De have havt Plads 3' inde og 1' oppe. 2den Række sidder 12' inde og 4' oppe og ere ]]næsten[[ alle borte. I Toppen har den en større fremtrædende Steen. Til denne Høj slutter sig en lyngklædt halvrund Plads 16' i Gjennemsnit og 6'' Fyld omsat med 6 Koltringer, hvoraf den ene er inde paa Pladsen tilligemed 2 mindre Koltringer. Mindst 2 Krandsstene ere bortgravede. Denne Plads er systematisk udgravet og paa Indberetning af 17 Octtbr 1889 findes den anført først. [[(1948: sløjfet)]]
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 2,80 x 16 m. Højen ret stærkt beskadiget af trappeformet indskæring midt i højsiden hele højen rundt. Beskadigelsen er frisk og utilgroet og navnlig kraftig i V. Omkring Ø-halvdelen ses i brudet en del haand- til hovedstore sten. Ogsaa paa toppen ses en del sten, som dog muligt kan være marksten. FM 25/11 1891 (MS skævt paa top). (Jfr. journ. nr. 242/49)1948: Den trappeformede indskæring der ses midt i højsiden hele højen rundt er meget fremtrædende, navnlig i v-siden. Omkring ø-halvdelen ses i beskadigelsen en del haand- til hovedstore sten. Ogsaa i toppen en del sten (marksten?). [[Fredet 1891]]
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJ.1095/57: fr.servitutten, der tidl. har været lyst på [matr.] 6a overført til 6f.
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links