Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181253
Sted- og lokalitetsnummer
140604-38
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 1812-53, 55.. Græsklædt høj i ager. 3,40 x 19 m. Foden let beskåret ved markarbejde. Om hele vest-halvdelen dyb indgravning, fra foden til midt på højsiden. Langs randen af dette brud ses (undtagen længst mod nord) et uregelmæssigt bælte af store sten (randsten). I top og ned ad østsiden er højen noget forgravet. I sydsyd- østside rævegrav.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen er smuk lyngklædt, har en smuk Form og sees vidt om, ligesom man ogsaa fra dens Top har en vid og smuk Udsigt over denne karakteristiske Egn. Højen har store Koltringer til Fodsteen, og i dens op sees nogle større Haandsteen. Uagtet der er gjort Forsøg fra V, NØ og SØ, maa Højen dog betragtes som ubrudt, og den er værd at frede. En Plads 30' i Gjennemsnit og 2' høj, som nu er dyrket sees 20' Syd for Højen.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 3,40 x 19 m. Foden er let beskaaret ved markarbejde. Om hele Vesthalvdelen dyb indgravning, fra foden til midt paa højsiden. Langs randen af dette brud ses (undtagen længst mod Nord) et uregelmæssigt bælte af store sten (randsten). I top og ned ad Østside er højen noget forgravet. I SSØ-side rævegrav. Tingl 7/5 491948: En dyb indgravning er foretaget om hele V-siden, fra foden til midt paa højsiden. I denne indgravning ses en del haand- til hovedstore sten, samt meget ildskørnet flint. Langs randen af indgravningen ligger (undtagen længst i N) et uregelmæssigt bælte af store sten, aabenbart højens randsten. I SSØ-siden rævegrav. [[Fredet]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links