Oversigt ud over arealet, hvor højen har været beliggende, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
181262
Sted- og lokalitetsnummer
140604-43
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt høj med nyplantede graner på østsiden, i ager. Ca. 1 x 15 m. Højen er overalt stærkt forgravet. Centralgrav muligvis bevaret. Bør udgraves.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen er smukt lyngklædt og har alle sine Fodstene i Behold, desuden kan den betragtes som ubrudt, thi den lille Lavning i Fylden mod Syd viser kun, at her er begyndt et Brydningsforsøg. Den burde medtages under Fredningen.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræs- og lyngklædt høj med nyplantede graner på Ø-siden, i ager. 1 x 15 m. Højen er overalt stærkt forgravet. Centralgrav muligvis bevaret. (Bør undersøges før evt. sløjfning).1948: Højen er overalt stærkt forgravet. Det meddeles, at der i højen skal være fundet en bronzeting. [[Frigivet]]
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1960: Udgravet. Der fandtes to fyldskifter til jordfæstegrave uden fund og een urnebegravelse. (Journ. 483/60).
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links