Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181248
Sted- og lokalitetsnummer
140604-53
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/3 1932. Ved Geodætisk institut. Fredet 2 m omkring stenen "Glenshøj". Stor, græsklædt høj på bakketop, i ager. 4 x 25 m. Kløft gennem toppen fra VNV-ØSØ (bredde ca. 7 m, dybde ca. 1 m). Om den sydlige del af højen er foden lettere beskåret i ældre tid. I VNV er en større del af høj- foden bortgravet i ny tid. I NNV ses 1, i S 4 favnstore sten (randsten ?). I østfoden stenfyldt rævegrav. I toppens nordøstlige side geodætisk målesten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa de mindst ubeskadigede Partier er den lyngklædt, og den tager sig godt og prægtig ud seet i lang Afstand, men kommer man til den, da seer man, at den er brudt fra Vest til Øst. Brudet er 22' bred og sees nu 3 a 4' dybt. Der er ingen Tvivl om, at Brudet er et Bundbrud. Der fortælles, at der dengang (for omtrent 30 Aar siden) fandtes to Armbaand. Finderen var fra True, og han solgte dem for mange Penge, fordi de vare af purt Guld (?), foruden dette større Brud har Højen adskillige Forsøg paa Brud. Dens Fodsteen ere Koltringer, men mod Syd ere de borte. Glenshøj er uagtet alt dette Egnens anseeligste Høj.
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGlenshøj. Stor, græsklædt høj paa bakketop, i ager. 4 x 25 m. Kløft gennem toppen fra VNV-ØSØ (bredde ca. 7 m, dybde ca. 1. m.) Om den sydlige del af højen er foden lettere beskaaret i ældre tid. I VNV er en større del af højfoden bortgravet i ny tid. I NNV ses 1, i S 4 favnstore sten (randsten?). I Ø-foden stenfyldt rævegrav. I toppens NØ-side geodætisk maalesten. (I 1932 fredet under Geodæt. Inst. 2 m omkring stenen. 4/3).1948: En større del af foden bortskaaret i VNV. I Ø-foden stenfyldt rævegrav.
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links