Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181279
Sted- og lokalitetsnummer
140610-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/11 1891: Købt . Afmærkn.: MS. 1892 Græsklædt høj i ager. 2.25 x 12 m. Når undtages et mindre stykke i nord er højfoden stærkt ødelagt hele vejen rundt. I beskadigelsen ses en del sten (hovedstore og større). Mindre ujævnheder på top og sydvestside (gammel ræ- vegrav). På toppen ses sten, som måske hører til højen. På sydøstsiden lidt marksten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er smukt lyngklædt, ubrudt og tager sig godt ud. Dens Fodsteen, som ere smaa, mangle paa et lille Stykke mod Syd. Den er værd at frede, især da den findes i Nærheden af smukke Høje paa Glenstrup Hede. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 2,25 x 12 m. Naar undtages et mindre stykke i N er højfoden stærkt ødelagt hele vejen rundt. I beskadigelsen ses en del sten, (hovedstore og større). Mindre Ujævnheder paa top og SV-side, (gammel rævegrav). Paa toppen ses sten, som maaske hører til højen. Paa SØ-siden lidt marksten. FM 25/11 1891 MS ligger omvæltet paa top. Ejer har lovet at rejse den. (Jfr. journ.nr. 240/49).1948: Foden ødelagt i det meste af omkredsen. Den vil blive istandsat. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGræs- og løvkratbevokset rundhøj i ager. Cirkulært ompløjet til højfod. Spredte gl. marksten på højfod. Ved højfod i SØ og på højside imod V. en ræve- eller grævlingegrav. I den vest ses enkelte sten fra højens stenpakning og en dynge udkastet højfyld. Granit M.S. henligger løst på højtop. Ellers velbevaret, - gl. skader er helt genvoksede. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links