Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181280
Sted- og lokalitetsnummer
140610-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt høj i ager, træer og buske. 2,10 x 10 m. Foden afpløjet hele vejen rundt. På et sted i top og syv steder i fod og sider ses mundinger af rævegrave. I toppen et krater (1,70 m i diameter) delvis fyldt med jord fra rævegang. I SØ og NØ mindre indgravninger. På højen lidt marksten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen er lyngklædt, ligger frit og tager sig godt ud seet i Frastand, men den er brudt fra Sydøst til henimod Midten. Brudet synes ikke at være overfladisk, og i dets Slutning, altsaa lidt fra Højens Midte sees en større flad Steen i oprejst Stilling. Den ligner en stor Bæresteen, eller maaske den er en udvæltet Overligger. 40' mod Nordvest sees en rund Steensætning 56' i Gjennemsnit og 1' høj. Pladsen er klædt med Lyng og i Omkredsen sees 4 større stærkt fremtrædende Steen. De øvrige ere mindre, og mange ere borte. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræs- og lyngklædt høj i ager, træer og buske. 2,10 x 10 m. Foden afpløjet hele vejen rundt. Paa et sted i top og syv steder i fod og sider ses mundingerne af rævegange. I toppen et krater, (1,70 m i diam), delvis fyldt med jord fra rævegang. I SØ og NØ mindre indgravninger. Paa højen lidt marksten. Tingl 7/5 491948: Foden afpløjet hele vejen rundt. Paa 1 sted i top og 7 steder i fod og sider ses mundingen af rævegange. Krateret er delvis tilfyldt med jord fra rævegangen. 1948: Stensætningen sløjfet. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorCirkulært ompløjet rundhøj i ager 30 m. S for skov. Spredte, opvoksede løvtræer på den ellers græsdækkede højflade. På NØ-lige og SSØ-lige højside gamle afgravninger. Let affladet top med gl. rævegrav imod Nord. I SØ-lige højsdie en ny rævegrav som har blottet et par af højens randsten, og udkastet en ca. 2 x 1m. stor jorddynge/højfyld. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links