Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181257
Sted- og lokalitetsnummer
140604-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/11 1891. Købt Afmærkn.: MS 1892, står skævt på toppen Græs- og lyngklædt høj i nyopdyrket hede. 1,80 x 13 m. På højen enkelte buske. Mod nordøst er et stykke skåret af foden. Overfladen meget ujævn. Sænkning i toppens S-side.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er klædt med Lyng. Den har et meget gl Brud fra Foden mod Øst til henimod Midten. Om Højen er brudt til Bunden vides ikke. Fylden er Muld eller Blanding, og Steen sees ikke. Ved denne Høj sees de første Spor af gamle Diger [se sb.nr. 108], men længere hen imod Vest i Sogneskjellet sees de oftere og tydeligere. Ved at betragte disse gamle Diger nøjere og følge deres Retninger, opdages det let, at her er Kaalgaarde eller Haver, Bytofte og Skjeldiger. Nogle af Bymarkerne og enkelte af Husene have været i det nuværende Glenstrup Sogn, men største Delen af Byens Boel have været paa Vestertørslev Hede og i dette Sogn. Et mindre Gadekjær ved Byens Vestende sees endnu. Der har været et større Kjær eller en stor Bydam lidt østligere eller omtrent midt i Byen. Spor af brændte Steen og Kalk sees ikke. Her sees ikke ret mange Kampsteen, og hvad der er mærkeligere, her er heller ingen Ildsteder eller Leerlavninger at see. Først naar Heden atter dyrkes vil Saadant sees. Sagnet fortæller, at her har været en By ved Navn Glandstorp, som blev øde, og dens Jorder deltes mellem Klosteret og V Tørslev. Et andet Sagn melder, at Beboerne flyttede ind til Kirken og Klosteret, da det bygtes. Et tredie Sagn lader den forsvundne By hedde Tystrup
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræs- og lyngklædt høj i nyopdyrket hede. 1,80 x 13 m. Paa højen enkelte buske. Mod NØ er et stykket skaaret af foden. Overfladen meget ujævn. Sænkning i toppens S-side. FM 25/11 1891 (MS staar skævt paa toppen)1948: Foden afpløjet i NØ. [[Fredet 1891]]
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links