Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813150
Sted- og lokalitetsnummer
140605-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i ager. 1,55 x 16 m. Højen har - efter fredningslovens ikrafttræden - været overpløjet, dog med undtagelse af toppen. Her har der derimod været gravet, men skaden er atter udbedret, dog så- ledes at der stadig er en sænkning i toppen med åbning mod S. I sænkningen ses en del sten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen har mistet næsten hele sin nordlige Halvdeel, som er udkjørt. Nu er baade Høj og Brud dækket med Lyng. En større Fodsteen er levnet mod Nord. Mod Syd ere Fodstenene dækkede af Fylden. Højens Midte kan endnu betragtes som urørt. [[1948: Højen har (efter 1937) været overpløjet, dog med undtagelse af toppen. Her har der tilgengæld været gravet, men skaden er atter udbedret, dog saaledes, at der stadig ses en sænkning i toppen med aabning mod S. I sænkningen en del sten. Højen er atter blevet fredet.]] [[643/40]] [[Fredet.]] Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 643/40. Beretning om Besøg ved 16 Gravhøje i Hald Hede, Nørhald H., Randers A. (vedlagt Skitse, hvortil er anvendt Maalebordsblad 1813, Gassum). Af Kandidat O. Løye, KHM. Modtaget på N01 d. 23/10 1940. Ang. beskadigede/truede gravhøje i Hald sogn. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 23/10, 29/10 1940 ml. KHM (v. Kandidat O. Løye) og N01. Korrespondance af d. 29/10 1940 ml. Sognefoged L. Laursen, Hald, og N01. Korrespondance af okt. 1941 ml. div. lodsejere og N01.
1940
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 1,55 x 16 m. Højen har - efter fredningslovens ikrafttræden - været overpløjet, dog med undtagelse af toppen. Her har der derimod været gravet, men skaden er atter udbedret, dog saaledes, at der stadig er en sænkning i toppen med aabning mod S. I sænkningen ses en del sten. (Jfr. journ.nr. 643/40). [[tingl. 7/6 49]]1948: Højen har (efter 1937) været overpløjet, dog med undtagelse af toppen. Her har der tilgengæld været gravet, men skaden er atter udbedret, dog saaledes, at der stadig ses en sænkning i toppen med aabning mod S. I sænkningen en del sten. Højen er atter blevet fredet. [[643/40]] [[Fredet.]] Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
1948
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner overvurderede på blåt kort. Toppen flad. Langs fod i S og V enkelte næste overgroede marksten. Græs- og lyngklædt. Fritliggende i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1813-151 og -152 rimeligt seværdig. Synlig (omend vanskeligt) fra offentlig vej i N. Ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. De gamle skader er groet til. Enkelte dyregrave i højen. Bevokset med lidt krat.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links