Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813145
Sted- og lokalitetsnummer
140605-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i ager. 1,20 x 13 m. Foden overpløjet i SSV., stærkt afpløjet i ØNØ. Ved afpløjningen er kommet en del hoved til favnstore sten til syne. Flere steder i højover- fladen ses sten, som synes at høre til højen. En del mark- sten er spredt over overfladen.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er smukt lyngklædt og har en meget god Form. Den er bygt af Muld og er ubrudt, men dens Fodsteen ere udvæltede og bortførte. Til Fodsteen har den havt 2' høje Koltringer. [[Fredet 1890.]] [[1948: Foden overpløjet i SSV, stærkt afpløjet i ØNØ. Ved afpløjningen er kommet en del hoved- favnstore sten tilsyne.]] Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1940
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 643/40. Beretning om Besøg ved 16 Gravhøje i Hald Hede, Nørhald H., Randers A. (vedlagt Skitse, hvortil er anvendt Maalebordsblad 1813, Gassum). Af Kandidat O. Løye, KHM. Modtaget på N01 d. 23/10 1940. Ang. beskadigede/truede gravhøje i Hald sogn. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 23/10, 29/10 1940 ml. KHM (v. Kandidat O. Løye) og N01. Korrespondance af d. 29/10 1940 ml. Sognefoged L. Laursen, Hald, og N01. Korrespondance af okt. 1941 ml. div. lodsejere og N01.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 1,20 x 13 m. Foden overpløjet i SSV, stærkt afpløjet i ØNØ. Ved afpløjningen er kommet en del hoved- til favnstore sten tilsyne. Flere steder i højoverfladen ses sten som synes at høre til højen. En del marksten er spredt over overfladen. [[tingl. 7/6 49]]1948: Foden overpløjet i SSV, stærkt afpløjet i ØNØ. Ved afpløjningen er kommet en del hoved- favnstore sten tilsyne. [[Fredet 1890.]] Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner overvurderede på blåt kort. Beskrivelsen på kortet dækkende. Bevokset med lidt kratagtige, lave løvtræer på N-siden. Iøvrigt græsklædt. Fritliggende i ager nær skel mod plantage i N. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig. Fuldt synlig fra offentligt tilgængelig, privat skov, men ikke fra veje. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden synlige sten og uden træer mod nord. Hele nordsiden ser ud til at være afpløjet i gammel tid. Ligger lige syd for skovvej. Bevokset med krat, brændenælder og græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links