Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280512
Sted- og lokalitetsnummer
180317-85
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Ilderhøj", 1,7 x 16 m. Gamle grusgrave strækker sig mod syd og vest ind til foden, der her har stejlbrink; i øst skærer en nu tilgroet grusgrav sig ind i foden. I toppen et lille hul, 1 x 1,5 m, 0,75 m dybt; nordøst derfor et mindre hul. Overfladen ujævn. Bevokset med lyng og fyrretræer i udyrket terræn.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 17,0 x 12,0 m. Meget forgravet i top og sider, som mod V og S står med stejle brinker. Mod Ø afgrænset (-gravet?) af amtsvej. Alt gamle skader. I tæt selvsået fyrrebevoksning i lille hedestykke. Kaldet "Ilderhøj" på kortene. Genberejsning 10.09.1990: "Ilderhøj", som fritekst, ved østfod nu bred vejgrøft, bevokset med græs. lyng, fyr og løvkrat ved gl. grusgrav, i vejkant. JBA Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links