Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28054
Sted- og lokalitetsnummer
180603-78
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ilderhede. Tingl.: 5/10 1950, matr.nr. 19f, Ilderhede. 28/10 1950, matr.nr. 7a, Dyrvig. "Ulvhøj", 3,5 x 35 m. Beplantet. Uskadt. I skel til matr.nr. 19f, Ilderhede, Felding s., Hammerum h.

Undersøgelseshistorie

1895
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, kaldet Ulvhøj. 3.30 M. høj, 35 M. i Diam. Overpløjet. Det granplantede Sogneskel gaar til Højens Fod i Ø. og V., men ikke op over den. I Toppen er nedrammet en Pæl. (Overført fra 180603, sbnr. 60) Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Pløjning i forbindelse med plantning NØ for højen snitter lige højfoden. Mod NNØ er der i den nederste del af siden gravet 3-4 render eller gruber, 0,7 m. brede og 1-3 m. lange. Nederst i højsiden mod SØ et aflangt hul, 1,5 x 3 m. Alle ca. 0,5-0,6 m. dybe, tilgroede. 2 m. fra højfoden mod N et nu halvt tilgroet affaldshul, 5 x 3 m., hvorfra der blæser en del plastbeholdere etc. omkring højen. Bør dækkes. Højen er bevokset med en blandet, aldeles upasset, vistnok selvsået bevoksning, hvoraf granerne er udgåede for størstedelens vedkommende, og de, der ikke er væltet, vil formentlig gøre det i løbet af de næste år. Størstedelen af bevoksningen bør fjernes. Kaldet "Ulvehøj" på kortene. Ejeroplysning på skema. Lovet at dække affaldet ved lejlighed. Ejeren siger, at renderne i højen er militærets værk (?). ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt stor og velformet høj på naturlig højning i det ellers helt flade moseland. Efter rydning ville den blive virkeligt seværdig, f.eks. fra den forbipasserende amtsvej. Ved genbesigtigelse 30.10.81: Affaldshullet mod NV var ikke dækket, det så ud som ved berejsningen i '80. Ejers hustru beklagede, at de ikke havde fået det gjort, men osv. Ejeren fik frist til 1. maj 1982 til at få det gjort. SUA 13.9.83: Hullet nødtørftigt dækket. Sommer '84: Højen plejet. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links