Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30247
Sted- og lokalitetsnummer
030705-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/12 1891 Niels Jespersen; fredningen tiltrådt af hofjægermester C.H. Grevenkop-Castenskiold til Hør- bygaard Diplom Afmærkn.: MS 1893, ved Petersen, Ny Sonnerup. MS sprængt (J. nr. 12/39). Ny MS opsat 1938 (Thor- vildsen) Høj, 4,5 x 16 m. Noget afgravet ved foden. I NØ.-siden et lille stengærde.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn hvælvet Høi. I den nordøstl. Side er sat et lille Gjærde, afgraven noget i Foden, 13 1/2' høi. V.- Ø. 49' i Diameter, N.- S. 55' i Diameter. Foreslaaet fredlyst. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 1/2 x 16 m. Noget afgravet ved Foden. I NØ-Siden et lille Stengærde.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højen er i dyreindhegning, beskrevet på afstand. Den er set fra N-Ø-SØ, gennem hækken og ser intakt ud, mål antagelig som beskrevet 4,5x16x16 m. mod NØ ses et stengærde og mod SØ ses randsten(?) og enkelte marksten. Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer. Højtop og sider er ret tilgroet med træer og buske, foden er tilsyneladende afgræsset. Den ligger ca 225 m fra landevej, meget højt i terræn på en mindre bakke ved skråning ned mod lammefjorden. ** Seværdighedsforklaring ** Stor tilsyneladende velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links