Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30248
Sted- og lokalitetsnummer
030705-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3024-8,9 Dyssekammer, hvoraf 3 bæresten (1 sidesten, 2 endesten) og en del af dækstenen er bevaret.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, Sv.- Nø. 62' lang, 23' bred. c. 20' fra den østl. Ende et sløifet Kammer. Randstene: I den nordlige Side: 9. I den sydlige Side: 2. I den østlige Ende: 2. I den vestlige Ende: 2. Ialt: 15. Bevoksning: 1983: Græs
1932
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, hvoraf 3 Bæresten (1 Sidesten og 2 Endesten) og en Del af Dækstenen er bevaret.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse. Dyssekammer i højrest, der måler ca 0,5x4x4 m, kantet afpløjet. Kamret ligger i NØ-SV'lig retning og har 1 stor lang bæresten mod SØ, 1 kort mod NØ+SV (ingen mod NV) hvor der ses flere små/store sten, antagelig marksten, også i kamret. Indre mål ca 1,4x0,8? Dækstenen ser lille ud i forhold til bæresten, måske en rest af en større (sprængt i stykker tidligere). I og ved kamret var der store ældre rævegrave. Dæksten rager ca 0,8 m over terræn. Den ligger ca 10 m fra markvej, ca 350 m fra offentlig vej, på skråning ned mod Lammefjord. Ejer fortalte, at han havde smidt nogle sten i dyssen, da bærestenene var ved at skride p.g.a. rævegrave. Bad ham undlade dette fremover, og lade de nuværende sten ligge (ses kun når man er helt henne ved dyssen). Ejer: se 3024.9 ** Seværdighedsforklaring ** Dysse ret lavt i terræn, vidt udsyn også til andet fortidsminde. Bevoksning: 1983: Græs
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links