Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22136
Sted- og lokalitetsnummer
150506-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,25 x 12 m; lavning i top og herfra mod Ø; sydfoden afpløjet; ujævn overflade. Græs.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Længderetn.: N-S. Kanterne en smule beskadiget og ret stejle på de sidste 0,5 m. Disse ligger nu i græs, pånær ved NV-kvadrant hvor dyrkningen går tæt på foden. En større stenbunke ligger i en hulning nederst i SV-kvadr., ligesom en del løse sten ligger langs sydkanten. I toppen findes en hulning ca. 5 m. i diam., forlænget i ca. 1 m.'s bredde, 3 m. ned ad siden i NØ-lig retning. Det må være den under sb. 27 nævnte lavning. En stor flad sten er for nylig anbragt i denne lavning. Ifølge ejer skulle der tidl. have stået en M.S. på højen. Der er foretaget nybeplantning (et mindre antal småbuske) i området hen til diget og mergelgraven (råstof-før) mod øst, i et bælte svarende til højens længde. Desuden er kanterne ved samme mergelgrav beplantet med buske, træer og gran, formodentlig indenfor de seneste 20 år. Dette virker dog ikke skæmmende. Derimod bør småbuskene mellem højen og diget nok fjernes. Det samme gælder et 1 x 1,5 x 2 m. (højt) træskur i beplantningen ved mergelgraven, ca. 75 m. fra høj og synligt fra denne (dette skur tilhører dog (ejeroplysninger på berejserskema)). Stendynge og den store sten fjernes inden 15.9.1982. Desuden aftalt med ejer af træskur (se ovenfor), at træskur fjernes inden 15.9.1982. Ejer (ejeroplysninger på berejserskema) har med beplantningen søgt at pleje arealet omkring højen og mergelgraven. Den virker ikke skæmmende og det vil derfor næppe være rimeligt at kræve dele af den ryddet. Såfremt dette kræves af FFF, vil ejeren ifølge udtalelse anlægge retssag. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden sten mod sydvest og syd og uden træskur. Højfoden er meget udflydende. Højen måler snarere 14 m. nord-syd og 12 m. øst-vest. Græsklædt.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. Bevokset med græs og mindre buske på sydsiden. Beliggende i mindre skovstykke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links