Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22138
Sted- og lokalitetsnummer
150506-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 17 m, hele det indre bortgravet, så der kun er en ringvold tilbage.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Længden i Ø/V-lig retning. Agerbrug og formodentlig også kreaturer har bevirket, at den nederste meter af foden er ret stejl omend stadig græsklædt. På og ud for NØ-kvadranten har der ligget en roekule, hvoraf stadig en del rester. På samme kvadrant ligger en del større og mindre sten, hvis oprindelige tilknytning til anlægget er uvis. Hærværket er af ældre dato og svarer til sb.-beskr. Hullet i toppen er ca. 5 m. i diam. med en del mindre sten i opsmidet. Nu græsgroet. Den tidligere mergel/grusgrav begyndende ca. 70 m. fra højfod er omdannet til privat losseplads, hvilket virker skæmmende. Aftale om fjernelse af løse sten, roekuleaffald samt oprydning af lossepladsen inden 1.9.1982. Såfremt lossepladsen skal fjernes helt, dækkes eller beplantes, bør den opmåles omhyggeligt i forhold til højen, da dele af den tilsyneladende ligger indenfor 100 m.-zonen. Det vil måske være hensigtsmæssigt at afvente resultatet af genbesigtigelsen, inden der foretages videre mht. sagen. Genbesigtigelse 00.05.1988: Fredningstekst overdreven. I virkeligheden høj med kraftigt topkrater ca. 6 m. i diameter, ca. 1 m. dybt. Højen O.K. ved denne berejsning. CHB Bevoksning: 1988: Græs
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden roekule, losseplads og sten. Bevokset med fire træer i tophullet og på sydsiden.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. Bevokset med træer/buske. Under træerne sparsomt græsdække. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links