Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201826
Sted- og lokalitetsnummer
140105-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 30 m. Gammelt brud i Ø-V. Foden afpløjet. Græs- og lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 5. Høj, Mastrup B. Ginnerup S. Nørre H Randers A. [Skitsetegning i Sb., 41 Al. i diam., 139" h.] Højen, der er temmelig stor og synlig i en vid Omegn, er pløjet for nær, som paa Grundtegningen vises ved c c . Ved a [på tegning] har den et ældre Brud, men uden videre Betydning. Brudet mod Vest ved b [på tegning] er yngre. Ved Foden er det 5 Al, hvilken Brede tiltager mod Øst saaledes, at Brudet inde ved Højens Midte er 12 Alen bred. Højen kan betragtes som fuldstændig brudt. Det urørte Parti er lyngklædt. Der spores endnu Gravninger efter Krandsstene især mod Vest. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Lyng.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance af d. 11/2, 14/2, 28/2 1931 samt 7/1 og 11/1 1932 imellem (anmelder) skovrider Aksel Thyssen og N01. Bl.a. om mulige nye skader på sb. nr. 5, som alle viste sig at være af ældre dato, idet de fandtes registreret af lærer Nissen ved herredsberejsningen i 1886.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnselig rundhøj. Gammel grøft fra V-siden til top 2 m bred, 0,7 m dyb. Gl. brud mod NØ. Gl. afpløjning af fod. På nordsiden af højen til højfod er plantet nåletræer til julegrønt. Dvs. de bliver af begrænset højde og betragtes som afgrøder. Er det OK? Ejeren vil friholde 5 m zone + udsyn. JGB 9.3.87: Overalt undtagen mod S står 5-6 år gamle graner helt frem til højfoden, i V er tilmed for 1-2 år siden plantet nye graner. Kun i S synes 5 m-afstanden respekteret - men gælder den, her på landbrugsjord konverteret til nåleplantning? Iøvrigt forefundet som beskrevet af HRK, med gamle indgravninger i N, NØ og især V op til og med toppen. Mål: 3x23x24 m. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gammel sænkning mod øst og NØ. Bevokset med græs, lyng, lidt gyvler og et par egetræer. Omgivet af meget gamle nåletræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links