Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
22161
Sted- og lokalitetsnummer
141109-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/4 1894, gdr. N. Pedersen Diplom. Høj, 3,50 x 20 m, fra Ø og SV gamle indgravninger, nu tilgroede; lyng- og kratbevokset.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPlads for en Høj, Nyskov Gd, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er forsynet med Mærkesteen som fredet Mindesmærke. Dette er skeet med Ejerens Vilje og Vidende, men Fru Lærer Yde har ikke faaet Deklaration, hvilket vil skee, naar jeg atter kommer der paa Egnen. Højen har en meget fri og høj Beliggenhed, ligsom der ogsaa fra dens Top haves en vid og overordentlig smuk Udsigt over Land og Hav. Der er Grund til at antage, at at den en Gang har været bundbrudt fra Sydvest ved a. Der synes ikke at være mange Steen i dens Bygning, og Fodsteen sees ikke. Dens sydlige og vestlige Halvdeel er klædt med Græs, Lyng og Smaatorn. Den øvrige Deel er begroet med større Torn og mindre Træer. Ordet Smoue betegner i det jydske Almuesprog en smal Gang mellem to Huse, en smal Vej mellem to Gjærder o.s.v. Naar Generalstaben nu har Navnet Smaagen, saa passer det ikke med jydsk Udtale, thi denne Bys Gaarde ligge spredte ved en Vej mellem nærstaaende Bakker, og Omegnens Folk udtale og skrive Navnet som Smouen. Bevoksning: 1987: Løvtræer
1894
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 20 m i Diameter, 3,50 m høj fra Ø og SV gamle Indgravninger, nu tilgroede, lyng- og kratbevokset. FM. 3/4 1894 MS.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,5 x 22,0 x 20,0 m. Tæt tilgroet med uigennemtrængeligt slåenkrat, i hvilket M.S. ikke kunne lokaliseres. Der er dog intet der tyder på, at den skulle være fjernet. På højfoden spredte, gamle småbunker af marksten. Vil ved pleje få en smule landskabelig virkning. Ikke fotograferet p.g.a. skumring. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på NV-siden. Stor, synlig høj. Lidt deform pga. gamle afgravninger. Enkelte dyregrave. Synlig fra offentlig vej. Bevokset med lidt krat, som dog ser ud til at være slået ned samt et træ mod SØ.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links