Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22166
Sted- og lokalitetsnummer
141109-76
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4,1 x 22 m; sydl. 1/3 bortgravet i skrænt, hvorved højens stenkerne er blottet, her fandtes 1945 en urne; i top en gammel gravning; pløjes alt for nær hele vejen rundt, så der har dannet sig en lav skrænt. Græs- og lyngklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Smouen B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen har en tyk beklædning af Græs og Lyng. Den har en smuk Form og er ganske uskadt op ad Siderne og i Toppen. Derimod er den brudt mere eller mindre paa Foden rundt om. Den har en høj og fri Beliggenhed. Uagtet Fodbrudet sees ingen Fodsteen, men det lader til, at der 5 a 6' oppe i Fylden er en sluttet Række af Krandssteen. [[1946.: Sydl. Tredjedel bortgravet i Skrænt, hvorved Højens Stenkærne er blottet. I Top en gammel gravning. Pløjes for nær hele Vejen rundt. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.
1945
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 22 m i Diameter, 4,1 m høj, sydl. 1/3 bortgravet i Skrænt, hvorved Højens Stenkærne er blottet, og her fandtes 1945 en Urne 1), i Top en gammel Gravning, pløjes alt for nær hele Vejen rundt, saa der har dannet sig en lav Skrænt 2). Græs- og lyngklædt i Ager. 1) J.Nr. 817/46 1) Nu Rodskov Skole, paatalt! 2) Paatalt overfor Ejeren!1946.: Sydl. Tredjedel bortgravet i Skrænt, hvorved Højens Stenkærne er blottet. I Top en gammel gravning. Pløjes for nær hele Vejen rundt. F.M. 1946.
1946
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Dyrs aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 1242/58. Sb. 14.11.09-76. alvorlig beskadigelse af høj ved kreaturers færden. Thorsager 27 a. Sb. 14.11.09-76. brev af 15-1-1958 (bilagt korrespondance med ejeren) fra fr.nævnet for Randers amt. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 15/1, 13/5 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Korrespondance af d. 18/1 1958 ml. Proprietær Jens Hald, Dynæshøj, Smouen pr. Thorsager, og N01. Korrespondance af d. 20/12 1957 ml. Proprietær Jens Hald Christiansen, Smogen pr. Thorsager, og Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager). Besigtigelsesnotat af d. 1/5 1958 fra Th. Mathiassen, N01.
1958
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3-5 m. høj, 26,0 m. lang og 18,0 m. bred, S-lige trediedel bortgravet i ældre tid. I det nu helt tilgroede brud her ses flere store, kløvede sten liggende ved skræntens fod og i dyregange højere oppe ses stadig stenpakninger og store mængder brændt flint i jordbunkerne foran rævegravene. Indeholder sandsynligvis en megalit. Bortset fra rævegravene ingen nyere beskadigelser. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.
1995
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Brændt flint ses dog ikke. Bevokset med både løv- og nåletræer samt krat og buske (især mod nord).

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links